Voorwoord van de voorzitter
Wat ooit in 1980 begon als een initiatief van vrienden is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in IJzevoorde en ver daarbuiten: Vereningd IJzevoords Volleybal of kortweg VIJV. Er is in die 37 jaar natuurlijk veel gebeurd en veranderd, maar één ding is altijd  hetzelfde gebleven en dat is de gemoedelijkheid binnen onze vereniging.

Dit kenmerk van VIJV is vanzelfsprekend ook het gevolg van de kleinschaligheid.  Een kleine vereniging vertaalt zich in ons geval niet alleen in een intieme sfeer, maar ook in een hechte band van de leden met onze vereniging en met elkaar. Ieder nieuw lid voelt zich direct thuis en dat komt het speelplezier en de sportieve prestatie alleen maar ten goede. Een andere belangrijk uitgangspunt binnen VIJV is dat we niet het club- of teambelang voorop stellen. Wij luisteren naar de wensen van de leden en kijken in hoeverre hieraan tegemoet gekomen kan worden.

Op dit moment hebben we ruim 40 actieve leden verdeel over drie teams. We hebben een dames en heren recreantenteam, en een dames team dat competitie speelt in de derde klasse van regio Oost.
We trainen en spelen in de gymzaal genaamd de Pokkershutte in IJzevoorde. Ondanks de beperkte omvang van onze vereniging zijn er voldoende trainers, scheidsrechters en bestuursleden.

Naast de sportieve prestaties gedurende het seizoen, organiseren we jaarlijks enkele activiteiten zoals een barbecue bij de start van het volleybalseizoen en een stratentoernooi direct aan het begin van het nieuwe jaar.
Zoals gezegd zijn we een kleine vereniging en is er dus, zeker bij de recreanten, maar ook bij de andere teams, volop ruimte voor nieuwe instroom. Spreekt jou ons verhaal aan, neem dan gerust contact met ons op en kom een paar keer zonder verplichtingen meetrainen. Je bent van harte welkom.