Bestuur VIJV
Secretaris:
Odette Regelink
secretariaat@vijv.nl
Voorzitter:
Edwin ten Brinke
voorzitter@vijv.nl
Penningmeester:
Arjan de Vries
wedstrijd@vijv.nl
Recreanten coördinator:
Rene Egberts
recreanten@vijv.nl